Home » Posts tagged "człowiek"

Komputer a człowiek

Relacja pomiędzy komputerem a człowiekiem nieustannie ewoluuje. Wraz z rozwojem systemów, Internetu a także naszego życia wzrasta potrzeba  korzystania z komputera. Coraz bardziej znanym w Polsce pojęciem jest  ?interakcja człowiek-komputer?. W krajach anglosaskich określenie human-computer interaction oznacza interdyscyplinarną naukę, która projektuje interfejsy użytkownika oraz bada wszelkie zachodzące zjawiska będące następstwami używania systemów komputerowych przez ludzi. […]