Home » Relecje » Komputer a człowiek

Komputer a człowiek

Relacja pomiędzy komputerem a człowiekiem nieustannie ewoluuje. Wraz z rozwojem systemów, Internetu a także naszego życia wzrasta potrzeba  korzystania z komputera. Coraz bardziej znanym w Polsce pojęciem jest  ?interakcja człowiek-komputer?. W krajach anglosaskich określenie human-computer interaction oznacza interdyscyplinarną naukę, która projektuje interfejsy użytkownika oraz bada wszelkie zachodzące zjawiska będące następstwami używania systemów komputerowych przez ludzi. Jak widać w zakresie badań są już nie tylko rozważania możliwości człowieka jakie daje komputer ale także badanie tych zależności. Jak działa człowiek korzystający z systemów komputerowych, jak to na niego działa a także jak komputer jest rozwijany przez człowieka, i jaki ma to związek z jego potrzebami. Rozważania na ten temat są determinowane przez wiele czynników. Po pierwsze rozwój komputera i możliwości jakie daje, czyli jak człowiek tworzy komputer. Po drugie wpływ na człowieka, i to jak owa maszyna potrafi zmienić życie całej ludzkości. Zaczynając od pierwszego aspektu, człowiek  tworzył i tworzy komputer dla przeróżnych celów. Rola tego wynalazku zmieniała się w przeciągu lat. Początkowo były to podstawowe czynności, które ułatwiały pracę ludziom.  Najprostsze programy tworzone przez zawodowców miały wykonywać za człowieka coraz to nowe zadania. Z czasem komputer stał się nieodłącznym przedmiotem towarzyszącym w życiu. Jest on podstawowym narzędziem umożliwiającym pracę, komunikację a nawet często i rozrywkę. Pozwala nie tylko spędzić mile czas w domu ale i dzięki łączom internetowym zorganizować wyjście czy też całą podróż. Większość bibliotek digitalizuje swoje zbiory. W ten sposób komputer może zawierać kilkaset książek. Milion aplikacji czy programów łączą się w ten przedmiot ułatwiając życie całemu społeczeństwu. Innym aspektem jest wpływ komputera na człowieka. Widoczny jest on na przykładach całej skomputeryzowanej generacji. Funkcjonowanie ludzi determinowane jest przez możliwości komputerowe. W dużym stopniu rozwija on nasze możliwości, umiejętności, poszerza horyzonty. Niestety jednak, tak jak analogicznie może on dać i odebrać pracę tak też może dać jak i odebrać umiejętności. Ludzie zatracając się w wirtualny świat tracą podstawowe zdolności związane z życiem codziennym. Coraz częściej kupuje się przez Internet, czyta książki czy słucha muzyki tą samą drogą. W ten sposób handel personalny traci klientów, prawdziwe sklepy z klimatem np. płyt muzycznych nie są już w tak dużym stopniu pożądane co kiedyś. Wniosek jest banalny. Hasło złotego środka żyło i będzie żyć przez wieki. To jedyne wyjście pozwalające znaleźć równowagę w otaczającym nas świecie.

Comments are closed.