Home » Ogólna » Funkcje głównych układów na płycie głównej.

Funkcje głównych układów na płycie głównej.

Podstawą każdego laptopa jest płyta główna. Jest to jeden z najważniejszych elementów laptopa.

Jednym z ważnych układów płyty głównej jest BIOS. Jest to zawarty w pamięci flash program, który zawiera sterowniki do obsługi urządzeń na płycie głównej, a także wszystkiego co jest do niej podłączone czyli dyski, klawiatury, karty graficzne, porty USB ect. Wykonywaniem programu zawartego w BIOS najczęściej zajmuje się układ KBC. Uszkodzenie BIOS może spowodować brak możliwości włączenia laptopa.

KBC to inaczej kontroler klawiatury. Odpowiada on nie tylko za poprawną komunikację klawiatury z płytą główną ale odpowiada za wykonywanie poleceń zawartych w BIOS w czasie startu płyty głównej oraz kontroluje jej poprawność startu. Układ KBC kontroluje również poprawne działanie klawiatury, touchpada, przetwornic, kontroluje temperaturę czujników oraz pracę wentylatorów, jak również zajmuje się jasnością matrycy. Sprawuje jeszcze jedną ważną rolę podczas czuwania laptopa kontroluje ładowanie baterii. Jego uszkodzenie powoduje brak możliwości uruchomienia płyty głównej.

Procesor inaczej CPU to element, który wykonuje rozkazy zawarte w pamięci. Ze względu na swoje właściwości oraz rozmiary zaczęły być stosowane w elektronice użytkowej. Miały zastosowanie w aparatach, telefonach, kalkulatorach oraz w komputerach. Obecnie firmy prześcigają się w szybkości i wydajności procesorów. Wszystkie procesory składają się z kilku części połączonych w całość by móc przetwarzać i wykonywać polecenia. Pierwszą jednostką jest jednostka sterująca. To kluczowy element CPU. Otrzymuje ona dane wejściowe i decyduje, gdzie wysłać przetworzone informacje. Drugi element ma związek z instrukcją pamięci podręcznej, gdzie przechowywane są instrukcje urządzeń sterujących. Preselekcja, to jednostka trzecia czyli portal informacyjny. Dane wejściowe przechodzą przez pobieranie wstępne, który przechowuje kopię danych przed przekazaniem go do przetworzenia przez jednostkę sterującą. Oprócz wyżej wymienionych jednostek wyróżnia się jeszcze jednostkę dekodowania translacji instrukcji wejściowych na kodzie binarnym, który jest następnie wysyłany do piątego elementu jakim jest jednostka arytmetyczno- logiczna. Szósta jednostka CPU to pamięć cache CPU.czipy

CPU wykonuje szereg czynności, aby wykonać konkretne polecenie. Każde polecenie jest obsługiwane indywidualnie. Procesor może przetwarzać wiele poleceń w ciągu kilku sekund. Mocniejszy procesor, przetwarza zadania szybciej. Polecenie jest wydawane przez użytkownika systemu, stosując urządzenia wejściowe takie jak klawiatura lub mysz. Następnie polecenie jest wysyłane do jednostki wstępnego pobierania i tak przebiega przez kolejne jednostki procesora by powrócić wykonane zadanie do użytkownika.

Istnieją różne typy procesorów. Każdy typ posiada różne pamięci, prędkości z zaprogramowanych instrukcji. Poprzez większe procesory można szybciej przetwarzać, przechowywać i wykonywać polecenia. Jedno-rdzeniowy procesor jest najmniejszą dostępną jednostką. Zwykle jest on wykorzystywany w mniejszych urządzeniach, które tylko wykonują prosty zestaw działań.

Wiele mówi się o uszkodzeniach mostków. Ale co to takiego? Wyróżnia się dwa rodzaje mostków.

Mostek północny to układ, który bezpośrednio obsługuje procesor, pamięć ram (platforma Intel, w platformie AMD pamięć obsługuje procesor). Mostek ten może także obsługiwać kartę grafiki lub zawierać ją w sobie, wtedy mowa o zintegrowanej kracie grafiki.

Natomiast mostek południowy obsługuje większość urządzeń na płycie głównej lub do niej podłączonych bezpośrednio lub pośrednio. Zadania mostka południowego i jego połączenia z innymi układami najlepiej obrazują schematy płyt. Jest to szereg połączeń pomiędzy elementami na płycie głównej. Mostek ten zazwyczaj zawiera także zintegrowaną kartę dźwiękową jak również zawiera RTC czyli zegar czasu rzeczywistego.

Ostatnim ważnym układem jest karta graficzna. Ma ona duże znaczenie dla graczy. Jest to specjalistyczny układ odpowiedzialny za przetwarzanie i wyświetlanie obrazu na matrycy lub urządzeniach zewnętrznych takich jak monitory zewnętrzne, projektory czy też telewizory.

Grafika może występować jako osobny układ na płycie głównej czyli grafika dedykowana, jako zintegrowana i zawarta w mostku północnym bądź karta zewnętrzna jako osobna płytka. Grafika zintegrowana wykorzystuje pamięć RAM komputera, jest ona współdzielona. Grafika dedykowana i zewnętrzna posiada własną pamięć VRAM. Obsługą GPU (układu grafiki) zajmuje się mostek północny.

Wymienione układy są podstawowymi, które znajdują się na płycie głównej i są ze sobą w mocnej korelacji. Jednak każdy laptop jest inny i diagnostykę uszkodzeń należy rozpatrywać indywidualnie.

Comments are closed.